xx:xx / xx:xx
◔̯◔

Cocteau Twins – Pandora

Taken from the “Treasure” Album.