xx:xx / xx:xx
◔̯◔

Squared Off

Malerei von Mark Karasick.

🌴🌴🌴