xx:xx / xx:xx
◔̯◔

Wu-Tang Clan – Method Man (Official Video)

Official Video for ”Method Man” by Wu-Tang Clan
Listen to Wu-Tang Clan: https://Wu-TangClan.lnk.to/listenYD
Watch more videos by Wu-Tang Clan: https://Wu-TangClan.lnk.to/listenYD/youtube

Subscribe to the official Wu-Tang Clan YouTube channel:
https://Wu-TangClan.lnk.to/subscribe_YD

Follow Wu-Tang Clan
Facebook: https://Wu-TangClan.lnk.to/followFI
Instagram: https://Wu-TangClan.lnk.to/followII
Twitter: https://Wu-TangClan.lnk.to/followTI
Website: https://Wu-TangClan.lnk.to/followWI
Spotify: https://Wu-TangClan.lnk.to/followSI
YouTube: ttps://Wu-TangClan.lnk.to/subscribe_YD

Lyrics:
M-E-T-H-O-D Man
M-E-T-H-O-D Man
M-E-T-H-O-D Man
M-E-T-H-O-D Man

#WuTangClan #MethodMan #OfficialVideo